Changes between Version 2 and Version 3 of fa/Contributing

Show
Ignore:
Author:
gluegadget (IP: 169.254.0.2)
Timestamp:
08/19/07 16:53:28 (11 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • fa/Contributing

  v2 v3  
  2424== تکه‌ها == 
  2525اگر که می‌خواهید یک امکان جدید رو به جاوز بیافزائید، در ابتدا در jaws-dev@forge.novell.com سوال کنید تا بر شما روشن شود که کس دیگری در حال کار کردن برروی آن نیست. 
   26 
  2627اگر کسی نبود، SVN جاوز را تهیه کرده و برش دادن اون را آغاز کنید. هنگامی که کارتون تموم شد دومرتبه یه نامه دیگه به ما بزنید و بهمون بگید که کجا می‌تونیم اون رو پیدا کنیم. اگر که تکه شما یک مشکل جاوز رو حل میکنه، تکه رو به صفحه مخصوص همون مشکل در نرم‌افزار مدیریت مشکلات بچسبانید. 
   28 
  2729به هم‌بخشگرهایی که به صورت مرتب برای ما تکه ارسال کنند حق نوشتن برروی نوکر SVN داده می‌شود، باید در ابتدا چندین تکه ارسال کنید تا بر ما روشن شود که چیزی رو خراب نمی‌کنید! 
  2830 
  3335=== چگونگی گزارش یک مشکل === 
  3436خوب، یک مشکل در جاوز پیدا کردید؟ آیا با استواری تمام میگوئید که این یک مشکل جاوز هست؟ :)‌ خوب، هیچکس بدون اشتباه نیست :). قبل از اینکه مشکل را گزارش کنید، اندکی در [http://dev.jaws-project.com/cgi-bin/trac.cgi/report ابزار جستجوی مشکل] ما بگردید و ببینید که آیا کس دیگری پیشتر آن را گزارش نکرده است. 
   37 
  3538اگر که قبلا گزارش نشده، شما این بخت رو پیدا کردید که به ما کمک کنید! بهترین شرحی را که می‌توانید بنویسید، و شیوه گام به گام برای ما شرح دهید که چگونه می‌توانیم آن را بر روی رایانه‌های خودمان نیز تولید کرده و ببینیم. همچنین شماره نسخه‌ی برنامه‌های خود (مانند PHP یا Apache) را نیز به ما بگوئید. 
   39 
  3640پس از گزارش شما، ما یک برنامه‌نویس را به خدمت آن مشکل میگماریم و آن را تا رهاسازی نسخه پس جاوز درست می‌کنیم. 
  3741